صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۶۱۱۰ از اطلاعیه های مجموعه امور مالی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه امور مالی              بازگشت
شرايط مالي انتخاب واحد ترم مهر 98-97
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۷ /۶ /۱۱ : تاریخ اعلام   ۹۱۳ : تعداد بازدید   محسن فرخی : صادر کننده   ۶۱۱۰ : کد اعلامیه

جهت انتخاب واحد ترم مهر دانشجويان مي بايست مبلغ تعيين شده طبق جدول ذيل را پرداخت و در زمان تعيين شده از طرف اداره آموزش انتخاب واحد نمايند.

 

كامپيوتر ـ ‌معماري ـ الكتروتكنيك

4/000/000

 

تربيت بدني

5/000/000

 

حسابداري

 

3/000/000

 

 

بعد از انجام انتخاب واحد دانشجويان موظف هستند نسبت به تسويه حساب مانده بدهي اقدام نموده و يا براي دريافت وام كوتاه مدت بدون بهره به پرتال دانشجويي مراجعه نمايند.

نكته مهم :

در صورتي كه دانشجويي مانده بدهي خود را به صورت نقدي و يا وام تسويه ننمايد از كليه ي خدمات آموزشي و حذف و اضافه محروم خواهد بود.

جهت دريافت وام كوتاه مدت انجام موارد زير بعد از انتخاب واحد الزامي است.

1 ـ تكميل فرم وام در پرتال دانشجويي

2 ـ ارائه چك ضمانت بدون تاريخ و بدون مبلغ دروجه "صندوق رفاه دانشجويان"سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch