صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۱۸۱۵ از اطلاعیه های مجموعه روابط عمومی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه روابط عمومی              بازگشت
روانشناسی محیطی تا معنای محیط : دکتر افشاری
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۰ /۱۰ /۱۶ : تاریخ اعلام   ۲۷۴۹ : تعداد بازدید   روابط عمومی : صادر کننده   ۱۸۱۵ : کد اعلامیه

 

سخنرانی جناب آقای دکتر افشاری
به مناسبت هفته پژوهش 
روانشناسی محیطی تا معنای محیط
جناب آقای دکتر افشاری تحقیقاتی در خصوص روانشناسی محیطی تا معنای محیط از کتاب‌های
1-              بعد پنهان نوشته ادوارد هال ترجمه منوچهر طبیبیان
2-              روانشناسی محیطی نوشته فرانسیس اندرو ترجمه غلامرضا محمودی
3-              محیط و رفتار اجتماعی نوشته ایروین آلتمن ترجمه علی نمازیان
4-              معنی محیط شناخته شده نوشته اموس راپاپورت ترجمه دکتر فرح حبیب
انجام داده بودند که روند مباحث ارائه شده را به مناسبت هفته‌ پژوهش جهت دانشجویان معماری به شرح ذیل ارائه نمودند :
 
 اهميت معنا در مطالعه محيط
 ازچه طرق و برچه اساسي ، مردم درمقابل محيط ها عكس العمل نشان
مي
دهند؟)راپاپورت, 1384 , ص. 6)
سؤالي كه بايدطرح شود اين است كه محيط ساخته شده براي ساكنان و استفاده كنندگانش يا براي عموم يا درست تر،
اجتماعات مختلف چه معنايي دارند. ازآنجاكه معاني مثل محيطهاي كه آنهارا انتقال ميدهند مربوط به فرهنگي خاص هستند از اين رو متغير فرهنگي هستند؟(راپاپورت, 1384 , ص. 16)
 
 
معاني محيط
معني استفاده كنندگان و معاني طراحان
يكي ازعلائمي كه خوب بودن تحقيقات انسان،محيط را نشان ميدهد اين تشخيص است كه طراحان و استفاد ه كنندگان
در عكس العمل هايشان نسبت به محيط ها،ترجيحات شان و ازاين قبيل بسيار متفاوتند. بعضاًبه اين علت كه طرحهاي ذهنيشان متفاوت است.  لذامعني استفاده كنندگان مهم است. (راپاپورت, 1384 , ص. 11)
مرتبط است ولذا با دكوراسيون ياعناصرقابل تغيير بيشتراز (personal ization)  نخست آنكه بيشتر معني باشخصي شدن عناصرمعماري كنترل پذير است.
 
 
محوطه حياط مسجداصفهان به عنوان مثالي از پيچيدگي و احساس توانگري درعرصه ادراك  : هدف تمام كارهاي دستي بي نظير با قدرتي تمام وكمال با استفاده ازمتغيرها ي ادراكي دراحساس كيفيت- رنگ- مواد- مقياس- نور و سايه- صدا- زيبايي بصر ي ودما و بو  ازاين قبيل براي حصول معني وهدفي تداعي كننده معنا بود . آن هدف براي دادن ديد يا پيش طعمي ازبهشت هم در وجه مشخصه هايي كه به آن امكان نسبت داده شده اند و هم در بيانات متضاد بامشخصات بافت شهر ي احاطه كننده اش است. قدرداني وارزيابي كامل كيفيت و موفقيت طرح به درك معني آن و روشي كه براي رسيدن و انتقال آن معني از متغيرهاي  ادراكي استفاده شده است بستگي دارد.
 
 
در پایان از طرف رئیس محترم آموزشکده جناب آقای مهندس علینقی زاده مراتب قدردانی از ایشان بعمل آمد.
 
روابط عمومی آموزشکده پسرانه
 

سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch