عنوان صفحه:سالن سمعی و بصری

سالن سمعی و بصری دانشکده با مساحت 50 متر مربع ، گنجایش 55 نفر را برای برگزاری مراسم ، همایش و کلاسهای گروهی دارد.

این سالن مجهز به  ویدئو پروژکتور با میزان روشنایی 2000 می باشد.

شما می توانید نمایی از این سالن را در تصاویر زیر ، مشاهده فرمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch