عنوان صفحه:آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی با مساحت 30 متر مربع جهت رشته الکتروتکنیک مورد استفاده قرار می گیرد.

این کارگاه مجهز به 3 واحد(Unit) کاری کامل ماشین ابزار ماشینهای DC و AC بوده و ظرفیت 15 دانشجو را دارد.

شما می توانید نماهایی از این آزمایشگاه را در تصاویر زیر ، مشاهده فرمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch