عنوان صفحه:سایت کامپیوتری شماره سه

سایت شماره سه با مساحت 50 متر مربع ، دارای 12 دستگاه کامپیوتر ارتقاء یافته می باشد و ظرفیت 24 دانشجو را دارد.

این سایت مجهز به یک دستگاه ویدئو پروژکتور با میزان روشنایی 2000 است ، ضمن اینکه کامپیوتر های سایت از طریق شبکه با توپولوژی Star و توسط Switch مرکزی با یکدیگر ارتباط داشته و استاد می تواند به وسیله نرم افزار Net Support نیز اقدام به تدریس نماید.

شما می توانید نمایی از این سایت را در تصاویر زیر ، مشاهده فرمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch