عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی برادران(4)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  اناتومی انسان عرب مومنی شنبه 9:15-10:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp48/
  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مهاجری شنبه 8-9:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp56/
  آناتومی و فیزیولوژی انسانی عرب مومنی شنبه 14:30-16:45 lms.sama-isf.ac.ir/tp57/
   والیبال (3) جهانگیری شنبه 10:30-14:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp62/
  تغذیه و ورزش عرب مومنی شنبه 11-12:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp74/
   ریاضی عمومی و مقدمات آمار اسدی شنبه 14:30-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp45/
  فیزیک عمومی
نیستانی شنبه 17:30-19:30 lms.sama-isf.ac.ir/tpph/
  تربیت بدنی (1) زراعتی یکشنبه 8:45-10:15  lms.sama-isf.ac.ir/tp35/
   اصول ومبانی تربیت بدنی سورانی یکشنبه 7:30-9  lms.sama-isf.ac.ir/tp47/
   روش های آموزش تربیت بدنی سورانی یکشنبه 11-12:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp50/
  اصول سرپرستی در تربیت بدنی سورانی یکشنبه 9:15-10:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp64/
  بازیهای پرورشی زراعتی یکشنبه 16-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp78/
   کاربرد رایانه در تربیت بدنی میرزایی یکشنبه 8-10:15  lms.sama-isf.ac.ir/tp80/
   زبان تخصصی سورانی یکشنبه 13:30-15:45 lms.sama-isf.ac.ir/tp81/
  کشتی (2) لادور یکشنبه 14-17 lms.sama-isf.ac.ir/tp66/
  کشتی (2) لادور دوشنبه 14-17 lms.sama-isf.ac.ir/tp67/
  زیست شناسی نادری دوشنبه 8-9:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp34/
  روانشناسی کودک و نوجوان حسینی دوشنبه 14:15-15:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp37/
  تهیه و کاربرد مواد آموزشی نصر  دوشنبه 18-19:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp41/
   مبانی بیوشیمی نادری  دوشنبه 9:45-11:15  lms.sama-isf.ac.ir/tp46/
  حرکت شناسی و بیومکانیک  ضیائی  دوشنبه 14-15:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp73/
   تنیس روی میز (2)  حر  دوشنبه 14:30-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp54/
   رشته ورزشی تخصصی زراعتی  دوشنبه 7:30-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp68/
   تنیس روی میز (2) حر  سه شنبه 15-18  lms.sama-isf.ac.ir/tp53/
   رشته ورزشی تخصصی میرزایی  سه شنبه 7:30-10:30 lms.sama-isf.ac.ir/tp69/
   شنا (3)  عسگری  سه شنبه 7:30-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp43/
   شنا (4) عسگری سه شنبه 10:45-14:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp52/
   والیبال (3)  یاوری سه شنبه 10:45-14:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp63/
  فوتبال (3)  میرزایی سه شنبه 10:45-14:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp38/
   آسیب شناسی ورزشی  نادری  سه شنبه 9:15-10:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp71/
   حرکات اصلاحی  یاوری  سه شنبه 15-16:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp72/
  یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی یاوری  سه شنبه 16:45-18:15  lms.sama-isf.ac.ir/tp75/
   ایمنی و کمک های نخستین  عسگری  سه شنبه 15-17:15  lms.sama-isf.ac.ir/tp44/
   ژیمناستیک (3)  جهانگیری چهارشنبه 10:45-14:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp40/
   دو ومیدانی (3)  عسگری چهارشنبه 7:30-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp42/
   فیزیولوژی انسان  عظیمی چهارشنبه 16:15-17:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp49/
   دو ومیدنی (4)  عسگری چهارشنبه 10:30-14:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp51/
   مسابقات و اردوهای ورزشی  حر چهارشنبه 14:30-16:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp59/
  اصول مربیگری  مومنی چهارشنبه 11-12:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp60/
  فیزیولوژی ورزشی عظیمی چهارشنبه 18-19:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp70/
  بدمینتون(1)  کرمی چهارشنبه 10:45-14:45  lms.sama-isf.ac.ir/tp76/
   بسکتبال (2) لادور پنج شنبه 7:30-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp55/
  سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی عقیلی پنج شنبه 15-16:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp58/
  کارآفرینی رحیمی پنج شنبه 10:45-13  lms.sama-isf.ac.ir/tp61/
   هندبال (3) جهانگیری پنج شنبه 7:30-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/tp65/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch