عنوان صفحه:نظام وظیفه

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند می رساند با توجه به اینکه معافیت تحصیلی صادر شده از سوی نظام وظیفه پنج ترم می باشد. ضروری است تا پایان ترم پنجم تحصیل خود را به اتمام برسانند در غیر این صورت برای تمدید معافیت تحصیلی لازم است حداقل 40 واحد درسی را گذرانده باشند.

 

 

 

 قابل توجه دانشجویان مشمول:

دانشجویان متولد 1379 بر حسب روز و ماه تولد خود با همراه داشتن 2 قطعه عکس و کپی شناسنامه برای صدور معافیت تحصیلی در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمایند.


دانشجویانی که تا کنون اقدامی در زمینه تایید تحصیلی انجام نداده اند هر چه سریعتر با همراه داشتن کپی گواهی موقت  خود به دفتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch