عنوان صفحه:دوره هوشمندسازی ساختمان

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت

 

سرفصل دوره هوشمند سازی ساختمان(BMS):

 - BMS چیست؟

- اجزای BMS

- فواید استفاده از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان

- استانداردها و پروتکل های مورد استفاده

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر، تماس حاصل نمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch