بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند. "امام خمینی(ره)"

حيثيت امروز نظام، تا حد زيادي مديون بسيج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتي تصاحب قدرت جهاني اسلامي با بسيج همه جانبه و فراگير در جهان ميسر خواهد بود. به گفته امام راحل اين امر شدني است و بايد به دنبال تحقق يافتن آن بود.
اگر بخواهيم مفهوم بسيج و بسيجي را در ادبيات انقلاب اسلامي جستجو كنيم ، چاره اي جز بيان مراد حضرت امام (ره) از بسيج و بسيجي نداريم. در انديشه ایشان ، بسيج نهادي است اجتماعي با ابعاد متعدد. در اين نگرش بسيج ديگر صرفاً سازماني نظامي نيست كه فقط در زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شكل گرفته باشد ، بلكه نهادي است وسيع و پاسخگوي نيازهاي اساسي و حياتي جامعه و با اجزاي ديگر نظام چنان هماهنگي و پيوند دارد كه انفصال آن از جامعه اسلامي متصور نيست.

بسيج در صورتي مي تواند نهادي جامع و شامل جهات متعدد و پايدار شناخته شود كه نيازهاي دايمي و باورها و ارزش هاي فرهنگي پديد آورنده آن به روشني تعريف شوند، اين نيازها ممكن است اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و يا نظامي باشند. 
به فرموده امام(ره) « بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پر ثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مي دهد، بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن ، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسيج ميقات پا برهنگان معراج انديشه پاك اسلامي است كه تربيت يافتگان آن ، نام و نشاني در گمنامي و بي نشاني گرفته اند.»

 

امام خمینی(ره) مؤسس بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی تنها تشکلی است که شخص امام(ره) با حکمت خود آن را تأسیس کرده اند و منشور فعالیت و اهداف و آرمان آن را ترسیم نموده اند. در میان تشکل ها و گروه ها ، موردی را اینچنین سراغ نداریم. مسلماً تشکلی را که یک پیر مسیحا نفس فرمان تشکیل آن را بدهد و خود طی پیامی به تبیین رسالت ها و وظایف آن می پردازد قابل مقایسه با تشکل ها و گروه ها نیست.

 

اهداف بسیج دانشجویی طبق آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی

1- تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)
2- تقویت روحیه همیاری و مسؤولیت پذیری
3- بسط فرهنگ و تفکر بسیجی
4- ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی ، علمی و دفاعی

 

وظایف بسیج دانشجویی طبق آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی

1- جذب ، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب
2- آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
3- همکاری در توسعه تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی علمی و دفاعی در راستای پیشرفت و سازندگی کشور
4- حفظ و ارتقای روحیه استکبار ستیزی در دانشجویان
5- برگزاری یادواره ها ، همایش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد نیاز
6- برگزاری دوره ها، اردوها و کلاسهای فرهنگی، علمی و دفاعی
تبصره: دوره های علمی دفاعی در خارج از دانشگاه برگزار می شود
7- انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل های ذیربط
8- همکاری با مسؤولان دانشگاه و تشکلهای دانشگاهی طبق ضوابط و دستورالعمل های نیروی مقاومت بسیج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch