اداره امور فارغ التحصيلان دانشکده پسرانه سما خوراسگان از سال 1386 شروع به کار نموده و تعداد دانش آموختگان اين مرکز تا پایان سال 98از مرز 4000 نفر گذشته است.

اهم وظایف این اداره عبارتند از:

1- بررسي  وضعيت  تحصیلی دانشجویان از  آزمون  ورودی تا پایان تحصيلات

2- صدور گواهينامه موقت

3- صدور ریزنمرات

4- برپایی جشن دانش آموختگی

5- درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان جدیدالورود

6- صدور برگه ابطال معافیت برای نظام وظیفه

 

 قابل توجه دانش آموختگان گرامی

با ابراز خوشنودی از موفقیت شما در گذراندن دوره فعلی و آرزوی قبولی در مقاطع بالاتر نکات ذیل به منظور سهولت در امور فارغ التحصیلی به اطلاع می رسد:

- ازکامل بودن مدارک جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید.

- آدرس و تلفن های ذکر شده در فرم تسویه حساب باید خوانا باشد ودرصورت تغییر آن اطلاع دهید.(ذکر تلفن همراه خود یا یکی از بستگان نزدیک جهت تماس فوری لازم است)

- رعایت نکردن مقررات آموزشی در واحدگیری و پیشنیازها باعث عدم صدور مدرک تحصیلی می شود لذا مؤکداً توصیه می گردد چنانچه موردی وجود دارد ، به شورای آموزشی اطلاع دهید تا در پایان تحصیلات بدون وقفه مدرک تحصیلی صادر گردد.

- پشت نویسی عکسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها می شود ، لذا عکس ها به صورت چهره به چهره در پاکت گذاشته شود ، ضمناً فتوکپی رنگی عکس قابل قبول نمی باشد.(عکس خانمها با حجاب کامل و بدون آرایش باشد)

- هرگونه مغایرت شناسنامه با مدرک پایه و اطلاعات آزمون ورودی باید با مدارک مستدل رفع شده باشد.

- برای دریافت مدارک شخصاً مراجعه فرمایید زیرا مدارک فقط به شخص فارغ التحصیل و یا وکیل قانونی او تحویل داده می شود.(ارائه کارت شناسایی ملی الزامی است)

- گواهینامه پایان تحصیلات از امور فارغ التحصیلی دانشکده سما و اصل دانشنامه از اداره فارغ التحصیلی دانشگاه خوراسگان قابل دریافت می باشد.

- به فارغ التحصیلانی که از وام بلندمدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل می گردد ، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه وام می باشد.

- برای دریافت دانشنامه بایستی گواهینامه موقت مسترد گردد.

- در حفظ و نگهداری از مدارک دریافتی کوشا بوده و از دراختیار گذاشتن آن به افراد غیر مطمئن خودداری فرمایید.(صدور مدارک المثنی دارای مراحل متعدد اداری ، چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه ، تهیه استشهادیه محلی و ... می باشد)

- درخواست ریزنمرات قابل ترجمه ، پس از صدور دانشنامه امکان پذیر است.

- اسامی دانش آموختگانی که به موفقیت های علمی ، شغلی و ... نائل آمده اند در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت می گردد. لطفاً موارد را به صورت مستدل به اداره امور فارغ التحصیلان اطلاع دهید تا نسبت به تقدیر در جشن ها اقدام شود.

- تاریخ فارغ التحصیلی براساس آخرین نیمسال تحصیلی تعیین می گردد چنانچه نمره دروس کارآموزی ، پروژه و ... خارج از موعد مقرر اعلام شده به مسؤول امتحانات اطلاع دهید تا نسبت به درج تاریخ اعلام نمره در آخرین صفحه کارنامه اقدام شود.

- پس از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی بلافاصله گواهینامه پایان تحصیلات صادر می گردد ، لذا چنانچه تمایل به استفاده از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی دارید ، قبل از ارسال پرونده اقدام نمائید. پس از صدور گواهینامه تغییر در آن امکان پذیر نیست.

- برای دریافت دانشنامه ، گواهینامه موقت باید مسترد گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی

 

- فتوکپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات ، صفحه توضیحات نیز لازم می باشد)

- فتوکپی کارت ملی

- پنج قطعه عکس 4*3 (جدید باشد ، کامپیوتری و فتوکپی نباشد)

- کارت دانشجویی

- فیش بانکی هزینه ارزشیابی مدارک به مبلغ 200000ریال (واریز شده به حساب سیبا شماره 0104460446004)

- تمبر مالیاتی دو عدد هر یک به مبلغ 10000 ریال

- فرم تسویه حساب

- اصل مدرک دیپلم

      - ارزش تحصیلی دیپلم

      - فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افرادی که دارای آن می باشند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch