فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری:

آنچه كه براى كشور ما و براى عناصر فرهنگى مهم است، گسترش كيفى فرهنگ است. اساس و ريشه‏ فرهنگ عبارت است از عقيده و برداشت و تلقى هر انسانى از واقعيات و حقايق عالم، و نيز خلقيات فردى و خلقيات اجتماعى و ملى. استقلال يك ملت فقط با استقلال فرهنگى تأمين می شود. 
مقوله‏ فرهنگ از نظر تأثيرش در آينده يك ملت و يك كشور، با هيچ چيز ديگرى قابل مقايسه نيست. فرهنگ اسلامى تسليم در مقابل خدا و برآشفتن در مقابل بديها و كجیها و نابسامانيهاست.

در مفاهیم دین مبین اسلام همواره بر امر «تزکیه و پرداختن به مسائل روحی و پرورشی» و تقدیم آن بر امر آموزشی سفارش شده  و مسئله مدیریت و مهندسی فرهنگی چند سالی است که به عنوان یکی از دغدغه های مهم مسؤولین کشوری مورد اهمیت قرار گرفته است.

 دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده پسرانه سما خوراسگان(اصفهان) به حول و قوه الهی،  فعالیتهای خود را با هدف  ايجاد شرايط و امکانات معنوي مناسب براي دانشجویان در جهت فراهم سازی محیطی سالم در راستای رشد و افزايش علم و دانش و معرفت دانشجویان و آمادگي و افزايش توانايي هاي علمي و اخلاقي و معنوي آنان بر مبنای برنامه استراتژیک مدون در سال 1390 در پیش گرفته است.

امید است الطاف و عنایات الهی همواره یارای ما در جهت پیشبرد مقاصد فرهنگی باشد. اهم اهداف این واحد عبارتند از:

1- مطالعه، بررسي و شناسايي معضلات فرهنگي و علل آسيب پذيري دانشجویان و چاره انديشي در مورد راه حل هاي مشكلات فردی و اجتماعی با بهره گیری از شیوه های مختلف و متداول فرهنگی.

2- افزایش انگیزه و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.

3- آراسته شدن دانشجویان به فضائل اخلاقي و صفات خدايي درمسير وصول به مقام انسان متعالي .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch