هیچ سنتی بهتر از پژوهش نیست.

"حضرت علی(ع) - شرح غررالحکم و دررالکلم"

 

معرفی حوزه مدیریت پژوهش دانشکده فنی وحرفه ای پسرانه سما واحد خوراسگان(اصفهان)

جهان امروز میراث به جای مانده ار تاریخی کهنسال است که هر بار تفکر جمعی نسلی تازه آن را جوان می گرداند. در لا به لای برگه های این تاریخ حجیم ، بخشی که مربوط به تولید و گسترش علوم می باشد بر زندگی بشر تأثیر گذارتر بوده است. اکنون صدها سال از فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی در جهان می گذرد؛ اگر چه در کشور ما آموزش فراگیر و توسعه علوم بصورت دانشگاهی بسیار دیرتر آغاز گردید ، اما این روند امیدوار کننده است. دانشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما خوراسگان(اصفهان) پس از گذشت 13 سال از فعالیت آموزشی و پژوهشی خود توانسته است با سعی و اهتمام همکاران شاغل در حوزه پژوهش بعنوان یکی از حوزه های برتر در سطح منطقه و کشور ، خود را معرفی نماید.

  با توجه به سیاست های سازمان سما، حوزه مدیریت پژوهش و فن آوری این دانشکده با هدف تولید علم و فن آوری به دنبال ارتقای جایگاه علمی دانشکده درکشور و جامعه علمی است. این حوزه دارای بخش های مختلف زیر می باشد:

1- دفتر امور پژوهشی

2- دفتر باشگاه پژوهشگران جوان

3- امورکتابخانه(تأمین منابع آموزشی و تحقیقاتی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان و آماده سازی و ارائه آنها با رعایت استانداردهای تعریف شده در خصوص نسبت کتاب به دانشجو و سرانه فضای مطالعه و دسترسی به کتابخانه دیجیتالی)

4- مجموعه آزمایشگاه ها وکارگاه ها

5- دفتر امور سایت ها و فن آوری ارتباطات

6- دفتر ارتباط با صنعت (انعقاد تفاهم نامه میان دانشکده با مراکز آموزشی و صنعتی ، نظارت بر کارآموزی ها ، برگزاری کارگاه های تهیه برنامه کسب و کار ، دانشجویان کارآفرین ، شرکت فعال در مسابقات علمی ، نمایشگاهها و جشنواره های تخصصی با هدف معرفی جایگاه و دستاوردهای حمایت ازاختراعات ونوآوری ها)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch