صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

فعالیت های پژوهشی در پاییز سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۱۳   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۳۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های پژوهشی در تابستان سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۷   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۱۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های پژوهشی در بهار سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۲   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۱۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیتهای فرهنگی در زمستان سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۱:۴۹   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیتهای فرهنگی در پاییز سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۱:۴۴   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۵۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیتهای فرهنگی در بهار سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۱:۴۰   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های امور پژوهشی به صورت جدول-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۱۰   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۰۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش عملکرد فرهنگی آموزشکده در سال 88 لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۳۷   تاریخ : ۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۵۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های امور آموزشی لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۱:۴۹   تاریخ : ۷ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه کلیه دانشجویان لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۵۹   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۱۳۶] [۱۳۵] [ ۱۳۴] [ ۱۳۳] ..... [اولین]

۱۳۵۰ : تا ردیف     ۱۳۴۱ : از ردیف     ۱۳۵ : صفحه جاری     ۱۳۶ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۵۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch