صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

فرم عضویت کتابخانه لوگو
ارسال شده توسط : سید مهدی نریمانی   درساعت : ۱۰:۴۷   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۵۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پرسش و پاسخ شرعي و مذهبي لوگو
ارسال شده توسط : داود رئیسی   درساعت : ۱۴:۳   تاریخ : ۲۵ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۴:۳    تعداد بازدید : ۴۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کنکور کاردانی به کارشناسی لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۲:۷   تاریخ : ۱۹ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

توضیح مختصری در رابطه با کنکور دانشگاه آزاد لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۱:۵۶   تاریخ : ۱۹ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت نام آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۱:۳۷   تاریخ : ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱:۳۷    تعداد بازدید : ۴۹۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت نام عمره دانشجويي لوگو
ارسال شده توسط : داود رئیسی   درساعت : ۲۱:۵۲   تاریخ : ۱۶ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۸ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۲۱:۵۲    تعداد بازدید : ۴۹۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کريمه اهل بيت لوگو
ارسال شده توسط : داود رئیسی   درساعت : ۱۹:۴۷   تاریخ : ۱۶ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۶ / ۷ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۹:۴۷    تعداد بازدید : ۳۹۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جریان سلمان و بازار آهنگری لوگو
ارسال شده توسط : داود رئیسی   درساعت : ۱۹:۳۷   تاریخ : ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۰ / ۸ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۹:۳۷    تعداد بازدید : ۴۱۳
تعداد کل نظرات :    ۲    نظرات تایید شده :    ۲    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فرم های کارآموزی لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۳:۳۳   تاریخ : ۴ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

عمل و عکس العمل لوگو
ارسال شده توسط : داود رئیسی   درساعت : ۱۹:۴۳   تاریخ : ۲ / ۷ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۹ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۹:۴۳    تعداد بازدید : ۴۰۰
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۱    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۱۳۷] [ ۱۳۶] [۱۳۵] [ ۱۳۴] ..... [اولین]

۱۳۵۰ : تا ردیف     ۱۳۴۱ : از ردیف     ۱۳۵ : صفحه جاری     ۱۳۸ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۷۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch