صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها انجمن کامپیوتر                           بازگشت

  انجمن کامپیوتر : عناوین اطلاعیه های

سومین دوره مسابقات کشوری رباتیک خیام new33 لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۵:۱۱   تاریخ : ۳ / ۵ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۸۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری از هک new33 لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۸:۱۳   تاریخ : ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۹۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری کارگاه آموزشی میکروکنترلر و تابلو روان لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۵:۳۵   تاریخ : ۱ / ۹ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاري سمينار شبيه سازي اندرويد در ويندوز لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۷:۴۱   تاریخ : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۷:۴۱    تعداد بازدید : ۷۳۰
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

اطلاعیه دعوت به همکاری انجمن گروه کامپیوتر لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۹:۳۰   تاریخ : ۳ / ۹ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۹:۳۰    تعداد بازدید : ۶۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش گردهمایی انجمن گروه کامپیوتر با دانشجویان جدیدالورود گروه لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۹:۲۱   تاریخ : ۳ / ۹ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳ / ۲ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۹:۲۱    تعداد بازدید : ۶۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش جلسه مشترک دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوراسگان با سرپرستان انجمن کا... لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۷:۲۳   تاریخ : ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۷:۲۳    تعداد بازدید : ۲۰۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش کارگاه آموزشی گوگل لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۴:۲۷   تاریخ : ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۴ / ۲ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۴:۲۷    تعداد بازدید : ۹۱۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

صدای پای بهار لوگو
ارسال شده توسط : نیره قهرمان   درساعت : ۱۶:۳۶   تاریخ : ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۶:۳۶    تعداد بازدید : ۱۵۲۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۱]

۹ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch