صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه کامپیوتر                           بازگشت

  گروه کامپیوتر : عناوین اطلاعیه های

برگزاری دوره مقدماتی آموزش Adobe After Effects new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۹:۳۲   تاریخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری ورکشاپ آشنایی با مراحل تولید انیمیشن new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۹:۱۵   تاریخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مسابقه کامپیوتر دانشجویان کامپیوتر آموزشکده های فنی وحرفه ای سما اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۳۱   تاریخ : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۹۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجيهي دروس پروژه و کارآموزی دانشجویان رشته کامپيوتر لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۱۵:۱۱   تاریخ : ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۹۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مسابقه علمي و مهارتي گروه کامپيوتر لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۱۵:۸   تاریخ : ۸ / ۵ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجيهي دروس پروژه و کارآموزی دانشجویان رشته کامپيوتر لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۱۳:۵۷   تاریخ : ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجيهي و مهلت تحویل پروژه دانشجویان رشته کامپيوتر لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۲۰:۴۳   تاریخ : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نتایج اولین دوره مسابقات برنامه نویسی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۲۳:۴۵   تاریخ : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مسابقه برنامه نویسی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۲۲:۳   تاریخ : ۵ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۳۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید از نمایشگاه الکامپ لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۲۱:۷   تاریخ : ۵ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۷ : صفحات قابل پیمایش     ۱۶۱ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch