صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه حسابداری                           بازگشت

  گروه حسابداری : عناوین اطلاعیه های

دانلود آخرین شماره مجله حسابرس new33 لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۱۱:۲۵   تاریخ : ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۵۴۸
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

صورتهای مالی انجمن حسابداران خبره ایران در سال 89 new33 لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۱۱:۳۲   تاریخ : ۴ / ۳ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پاورپوینت های همایش حسابرسی داخلی لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۱۱:۲۳   تاریخ : ۴ / ۳ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۴۵۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سوالات کاردانی به کارشناسی حسابداری سال 88 لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۹:۱۴   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی حسابداری سال 89 لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۹:۴   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۳۷
تعداد کل نظرات :    ۲    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۲

دانلود شماره های گذشته مجله حسابرس لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۱۳:۵۱   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دانلود مجله حسابدرا رسمی لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۹:۰   تاریخ : ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دانلود آخرین شماره مجله حسابرس لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۸:۵۶   تاریخ : ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۳ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۸:۵۶    تعداد بازدید : ۱۸۳۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه دانشجویان درس حسابداری مالی لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۹:۲۸   تاریخ : ۸ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۲۱
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

استاندارد حسابرسی برای موبایل لوگو
ارسال شده توسط : محسن رحیمی دستجردی   درساعت : ۹:۱۵   تاریخ : ۸ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۳] [ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۳ : صفحات قابل پیمایش     ۲۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch