صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور دانشجویی                           بازگشت

  امور دانشجویی : عناوین اطلاعیه های

خواندنی های مشاور،شادمانی،سلامت روان لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۲:۱۷   تاریخ : ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

روز دانشجو در آموزشکده ما چه گذشت؟ لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۸:۵۶   تاریخ : ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۰۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جزئیات میهمانی وانتقال دانشجویان واجد شرایط لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۵۶   تاریخ : ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مشاور آموزشکده با دانشجویان،چنین گفت: لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۰:۵۴   تاریخ : ۹ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت لاک پشت لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۱:۳۷   تاریخ : ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نشست صمیمی با مسئولین بنیاد شهید اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۹:۲۱   تاریخ : ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کانون دانشجویی آموزشکده پسرانه شکل گرفت لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۹:۴۸   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۱۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۴] [ ۳] [ ۲] [ ۱]

۳۷ : تا ردیف     ۳۱ : از ردیف     ۴ : صفحه جاری     ۴ : صفحات قابل پیمایش     ۳۷ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch