صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور دانشجویی                           بازگشت

  امور دانشجویی : عناوین اطلاعیه های

بازدیدازنمایشگاه موادمخدرنیروی انتظامی لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۰:۴۲   تاریخ : ۹ / ۹ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برچسب اعتبار کارت های دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۹:۳۶   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

به بهانه هفته سلامت روان،حتماً بخوانید لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۹:۲۱   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مسابقه مقاله نویسی(پرسش مهر) لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۷:۱۱   تاریخ : ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کوه پیمایی به مناسبت هفته تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۶:۵۹   تاریخ : ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اعلام برنامه غذایی سلف وامکان رزرودانشجویان لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۲۶   تاریخ : ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۸۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

امتحانات صحنه های پرشور رقابتند. لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۴:۳۳   تاریخ : ۸ / ۳ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۹۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت شاگرد نقاش لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۹:۳   تاریخ : ۱ / ۳ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت پیرمرد تهی دست لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۴۹   تاریخ : ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۴۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

امتحانات صحنه های پرشور رقابتند(نکات مهم) لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۴:۲۷   تاریخ : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۸۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۴] [۳] [ ۲] [ ۱]

۳۰ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۴ : صفحات قابل پیمایش     ۳۷ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch