صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه الکتروتکنیک                           بازگشت

  گروه الکتروتکنیک : عناوین اطلاعیه های

دوره آموزشی تعمیرات بردهای الکترونیکی new33 لوگو
ارسال شده توسط : سید عادل ستوده   درساعت : ۱۰:۲۹   تاریخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۸۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی الکترونیک قدرت در محیط MATLABو PSIM new33 لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۰:۱۴   تاریخ : ۱۶ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۲۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارPSCAD و کاربرد آن در سیستم های قدرت لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۲:۱۴   تاریخ : ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۳۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سمینار آشنایی با موتورسیکلت های برقی لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۸:۲۴   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی الکترونیک صنعتی در نرم افزار های MATLAB , PSIM لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۲:۴۳   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۷۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید از نیروگاه برق لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۷:۵۴   تاریخ : ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارPSCAD و کاربرد آن در سیستم های قدرت لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۰:۹   تاریخ : ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۱۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مراحل ثبت کار آموزی(گروه برق) لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۳:۴۵   تاریخ : ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری نمایشگاه تخصصی برق لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۳:۲۴   تاریخ : ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید از نمایشگاه الکامپ تهران لوگو
ارسال شده توسط : محمد مصباح   درساعت : ۱۳:۲۴   تاریخ : ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۷ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch