صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها انفورماتیک و تجهیزات                           بازگشت

  انفورماتیک و تجهیزات : عناوین اطلاعیه های

اردوی کوه نوردی در رشته کوه های کرکس لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۵:۱۵   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رتبه اول وب سایت آموزشکده در منطقه 4 سما لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۵۷   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهنمای ثبت نام اینترنتی لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۲۰:۵۳   تاریخ : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهنمای پذیرفته شدگان آزمون 91 کاردانی پیوسته لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۷:۵۶   تاریخ : ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۷:۵۶    تعداد بازدید : ۱۰۶۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهنمای ثبت نام اینترنتی لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۸:۳   تاریخ : ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۴۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۴] [ ۳] [ ۲] [ ۱]

۳۵ : تا ردیف     ۳۱ : از ردیف     ۴ : صفحه جاری     ۴ : صفحات قابل پیمایش     ۳۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch