صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها انفورماتیک و تجهیزات                           بازگشت

  انفورماتیک و تجهیزات : عناوین اطلاعیه های

تغییر نام دامنه وب سایت آموزشکده ها لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۲۹   تاریخ : ۹ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۰۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راه اندازی کانال تلگرام اخبار آموزشکده لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۸:۳۴   تاریخ : ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۳۸
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

جدول انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۴:۲۵   تاریخ : ۴ / ۵ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

خارج از دسترس بودن پرتال لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    ۵ / ۵ / ۱۳۹۴      ساعت    : ۱۴:۱۷    تعداد بازدید : ۷۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت نام کاردانی پیوسته نیمسال اول 95-94 لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۱۸   تاریخ : ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۸۱
تعداد کل نظرات :    ۲    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۲

قابل توجه کلیه اساتید و کارکنان - کارت تغذیه لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۲۱:۱۶   تاریخ : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۸۱۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه کلیه دانشجویان آموزشکده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۹   تاریخ : ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۰۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

توزیع غذا در سلف توسط کارت دانشجویی هوشمند لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۳:۲۸   تاریخ : ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۶۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۱۸   تاریخ : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۰:۱۸    تعداد بازدید : ۵۹۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دریافت کارت هوشمند دانشجویی و تغذیه لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۹:۵۷   تاریخ : ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۳۸
تعداد کل نظرات :    ۲    نظرات تایید شده :    ۱    نظرات در انتظار تایید :    ۱[ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۴ : صفحات قابل پیمایش     ۳۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch