صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور مالی                           بازگشت

  امور مالی : عناوین اطلاعیه های

ليست تاييد شده وام وزارت علوم براي ترم بهمن92-91 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۵:۳۵   تاریخ : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۵:۳۵    تعداد بازدید : ۷۸۸
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

شرايط مالي انتخاب واحد ترم بهمن لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۷:۳۰   تاریخ : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۷:۳۰    تعداد بازدید : ۱۷۰۷
تعداد کل نظرات :    ۱۵    نظرات تایید شده :    ۱۲    نظرات در انتظار تایید :    ۳

شرايط مالي انتخاب واحد دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۴   تاریخ : ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۲:۴    تعداد بازدید : ۹۳۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد دانشجويان بنياد شهيد لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۱:۵۷   تاریخ : ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۱:۵۷    تعداد بازدید : ۸۲۳
تعداد کل نظرات :    ۴    نظرات تایید شده :    ۳    نظرات در انتظار تایید :    ۱

آئين نامه و فرم تخفيف شهريه براي ترم بهمن 92-91 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۴:۴۴   تاریخ : ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۴:۴۴    تعداد بازدید : ۸۳۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفيف شهريه معدل هاي بالاي 15 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۹:۲۴   تاریخ : ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۹:۲۴    تعداد بازدید : ۹۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [۸] [ ۷] [ ۶] [ ۵] ..... [اولین]

۷۶ : تا ردیف     ۷۱ : از ردیف     ۸ : صفحه جاری     ۸ : صفحات قابل پیمایش     ۷۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch