صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور مالی                           بازگشت

  امور مالی : عناوین اطلاعیه های

رفع ايراد چك شهريه لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۱:۱   تاریخ : ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۷۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

وام بلند مدت وزارت علوم لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۷   تاریخ : ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مانده بدهي شهريه ترم جاري لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۹:۸   تاریخ : ۳ / ۷ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۴۶
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

وام بلند مدت وزارت علوم براي ترم مهر 96-95 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۵:۱۸   تاریخ : ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد ترم تابستان لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۰:۲۵   تاریخ : ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفيف شهريه براي ترم مهر 96-95 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۲۷   تاریخ : ۴ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۱۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تسويه حساب مانده بدهي شهريه لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۸:۵۴   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اعلام تخفيف مسابقات سراسري و تيم هاي ملي لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۹:۲۶   تاریخ : ۸ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۲۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مراجعه جهت رفع ايراد چك شهريه لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۷   تاریخ : ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۱۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد ترم بهمن 95-94 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۰:۱۸   تاریخ : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۵۲
تعداد کل نظرات :    ۴    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۴[آخرین]..... [ ۶] [ ۵] [۴] [ ۳] ..... [اولین]

۴۰ : تا ردیف     ۳۱ : از ردیف     ۴ : صفحه جاری     ۸ : صفحات قابل پیمایش     ۷۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch