صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور مالی                           بازگشت

  امور مالی : عناوین اطلاعیه های

كاهش در شهريه ثابت دانشجويان ماده 55 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۹:۲   تاریخ : ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۸۴
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

تعطيلي آموزشكده از سوم تا شانزدهم تير ماه لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۳۵   تاریخ : ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۱۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تعطيلي دفتر امور مالي در روز 13 خرداد لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۳۷   تاریخ : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اسامي پذيرفته شدگان وام وزارت علوم لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۰:۱۰   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

چگونگي اطلاع از مبلغ نهايي شهريه ترم جاري لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۰:۲۷   تاریخ : ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۳۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نكاتي در مورد چك هاي شهريه ترم بهمن لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۲۶   تاریخ : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد ترم بهمن لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۱۸   تاریخ : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۸۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انجام مراحل مالي انتخاب واحد ترم بهمن لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۱۶   تاریخ : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

وام بلند مدت براي شهريه لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۲:۵۰   تاریخ : ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۴۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

درخواست تخفیف برای ترم بهمن 96-95 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۱:۱۸   تاریخ : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۷۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۵] [ ۴] [۳] [ ۲] ..... [اولین]

۳۰ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۸ : صفحات قابل پیمایش     ۷۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch