صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور مالی                           بازگشت

  امور مالی : عناوین اطلاعیه های

پرداخت اقساطی شهریه ترم جاری 991 new33 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۰:۴۴   تاریخ : ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۶۲
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

نحوه پيش پرداخت شهريه ترم تابستان99 new33 لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۰:۱۱   تاریخ : ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱ / ۸ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۰:۱۱    تعداد بازدید : ۳۸۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط ثبت نام ترم دوم سال تحصيلي99-98 لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۴:۵۶   تاریخ : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۴ / ۱۴۰۱      ساعت    : ۱۴:۵۶    تعداد بازدید : ۷۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي ثبت نام ترم اول سال تحصيلي99-98 لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۹:۱۵   تاریخ : ۴ / ۶ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۹:۱۵    تعداد بازدید : ۱۰۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت نام ترم تابستان1398 لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۰:۴۵   تاریخ : ۲ / ۴ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱ / ۵ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۰:۴۵    تعداد بازدید : ۶۹۶
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

تخفيف دانشجويي لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۲:۳   تاریخ : ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۲:۳    تعداد بازدید : ۴۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد ترم بهمن98-97 لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۰:۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۰:۶    تعداد بازدید : ۹۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دانشجویان متقاضی وام شهریه ترم مهر97 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۲:۱۸   تاریخ : ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد ترم مهر 98-97 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۴:۳۰   تاریخ : ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۱۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفيف شهريه براي ترم بهمن 97-96 لوگو
ارسال شده توسط : محسن فرخی   درساعت : ۱۰:۲۶   تاریخ : ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۸ : صفحات قابل پیمایش     ۷۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch