صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره پژوهش                           بازگشت

  اداره پژوهش : عناوین اطلاعیه های

راه اندازی اینترنت بی سیم آموزشکده - روش نصب لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۲:۲۷   تاریخ : ۹ / ۳ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۶ / ۱۳۹۴      ساعت    : ۱۲:۲۷    تعداد بازدید : ۷۸۸
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

چاپ شماره چهارم فصلنامه STVT(فصل بهار) لوگو
ارسال شده توسط : مریم بهمن پور   درساعت : ۱۳:۱۹   تاریخ : ۱ / ۴ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۳:۱۹    تعداد بازدید : ۸۰۲
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

فعالیت های پژوهشی در زمستان سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۱۷   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های پژوهشی در پاییز سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۱۳   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های پژوهشی در تابستان سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۷   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۰۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های پژوهشی در بهار سال 1388 به صورت مصور-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۲   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۴۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های امور پژوهشی به صورت جدول-نسخه ویرایش شده لوگو
ارسال شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۱۰   تاریخ : ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [۲۱] [ ۲۰] [ ۱۹] [ ۱۸] ..... [اولین]

۲۰۷ : تا ردیف     ۲۰۱ : از ردیف     ۲۱ : صفحه جاری     ۲۱ : صفحات قابل پیمایش     ۲۰۷ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch