صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره پژوهش                           بازگشت

  اداره پژوهش : عناوین اطلاعیه های

تغییر در سازمان و رفتار سازمانی new33 لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۸:۴۶   تاریخ : ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

من را ببین new33 لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۴۵   تاریخ : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انواع هوش لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۲۸   تاریخ : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۹۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

عشق و پول لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۱۹   تاریخ : ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۰۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آنچه نپاید، دلبستگی را نشاید لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۳۶   تاریخ : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۸
تعداد کل نظرات :    ۲    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۲

اصول ضروری برای یک مدیر لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۵:۵۶   تاریخ : ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۵۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اردک ها را با عقاب ها مقایسه نکنیم!!! لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۲۸   تاریخ : ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

منتخبی از حرف های استیو جابز لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۸   تاریخ : ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت دروازه و ته سوزن لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۵:۲۴   تاریخ : ۹ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۴۲
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

مدیریت خانواده (آموزش مهارت های زندگی ) لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۴   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱۶
تعداد کل نظرات :    ۴    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۴[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۶ : صفحات قابل پیمایش     ۵۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch