صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره پژوهش                           بازگشت

  اداره پژوهش : عناوین اطلاعیه های

گردهمایی مدیران گروه ،اعضای هیات علمی ، همکاران آموزشکده و حوزه معاونت سما new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۱۵   تاریخ : ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزش و آشنایی با فنون ماساژ new33 لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۵:۵۴   تاریخ : ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۰۸
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

کارگاه آموزشی با هدف تمرینات داخل باشگاه لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۵:۴۲   تاریخ : ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی از ایده تا عمل لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۴:۳۰   تاریخ : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش کاربرد نرم افزار DiaLux در طراحی سیستمهای روشنایی الکتریکی لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۱۸   تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۰۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید علمی- مهارتی از واحدهای توزیع برق، مسیر ریلی قطار شهری لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۳   تاریخ : ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۲۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گسترش کسب و کار در دنیای دیجیتال لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۴۸   تاریخ : ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۸۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نشست مشترک سما اصفهان با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۲۵   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۷۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شورای پژوهشی آموزشکده فنی وحرفه ای پسرانه سما اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۵۴   تاریخ : ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اولین همایش استانی حسابداری لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۸:۳۸   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۶۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch