صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره پژوهش                           بازگشت

  اداره پژوهش : عناوین اطلاعیه های

برگزاری اولین جلسه دوره عمومی مربیگری درجه 3 new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۴۰   تاریخ : ۹ / ۵ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرکت دانشجویان گروه حسابداری در کارگاه و بازدید از سازمان بورس اصفهان new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۲۴   تاریخ : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزری کارگاه آموزشی -پژوهشی فیبر نوری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۳۴   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدیدعلمی -پژوهشی دانشجویان رشته حسابداری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۴۰   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری سخنرانی در حوزه کارافرینی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۰   تاریخ : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی-پژوهشی اندروید لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۳۷   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی -پزوهشی رویت لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۳۶   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۳۶   تاریخ : ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دیدار با کارآفرین برتر اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۵۹   تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۰۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید های دانشجویان در هفته پژوهش لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۵۴   تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۹ : صفحات قابل پیمایش     ۱۸۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch