صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره پژوهش                           بازگشت

  اداره پژوهش : عناوین اطلاعیه های

گردهمایی مدیران گروه ،اعضای هیات علمی ، همکاران آموزشکده و حوزه معاونت سما new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۱۵   تاریخ : ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اعلام برنامه های دوره های آموزشی -پژوهشی و مهارتی آموزشکده های سما اصفهان new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۱۹   تاریخ : ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۷۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دوره فوتبال لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۱۹   تاریخ : ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مراحل اجرای درس کارآموزی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۱   تاریخ : ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۲۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

در خصوص درس کارآموزی (طرح ماهر) لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۹:۱۹   تاریخ : ۷ / ۷ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۷۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه دانشجوان درس کارآموزی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۴۱   تاریخ : ۶ / ۷ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری اولین جلسه دوره عمومی مربیگری درجه 3 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۴۰   تاریخ : ۹ / ۵ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۹۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرکت دانشجویان گروه حسابداری در کارگاه و بازدید از سازمان بورس اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۲۴   تاریخ : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۲۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزری کارگاه آموزشی -پژوهشی فیبر نوری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۳۴   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدیدعلمی -پژوهشی دانشجویان رشته حسابداری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۴۰   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲۰ : صفحات قابل پیمایش     ۱۹۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch