صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره آموزش                           بازگشت

  اداره آموزش : عناوین اطلاعیه های

حکایت پروانه........ new33 لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۲:۴۲   تاریخ : ۵ / ۵ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت زندگی عقاب new33 لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۹   تاریخ : ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

امتحانات صحنه های پرشور رقابتند(نکات مهم) لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۲۷   تاریخ : ۴ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۸۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

داستان پرتقال ومردفقیر لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۹:۲   تاریخ : ۳ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۱۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت گنجشک وعقاب لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۱۰   تاریخ : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۹۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حکایت دزد وتبر لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۰:۴۳   تاریخ : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

چطور مؤدب باشیم،رفتارهای افراد مؤدب لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۸:۲۱   تاریخ : ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۹۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مهارتهای زندگی(مهارت کنترل خشم) لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۵:۲۷   تاریخ : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۱]

۸ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch