صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره آموزش                           بازگشت

  اداره آموزش : عناوین اطلاعیه های

ثبت نام ترم تابستان new33 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۹:۱۹   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم98-97 new33 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۷:۷   تاریخ : ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۸۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فرم تخفیف لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۵:۵۴   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 98-97 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۹:۱۵   تاریخ : ۷ / ۶ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فرمهای ترفیع و ارتقای هیأت علمی لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۲:۵۴   تاریخ : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۳۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان 97-96 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۹:۳۵   تاریخ : ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۴۱
تعداد کل نظرات :    ۲    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۲

جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم 97-96 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۶:۱۶   تاریخ : ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 97-96 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۲:۳۳   تاریخ : ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۸۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

زمانبندی ثبت نام ترم تابستان لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۷:۳۹   تاریخ : ۷ / ۳ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

لیست دروس حذف شده نیمسال دوم96-95 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۱:۵۳   تاریخ : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲۲ : صفحات قابل پیمایش     ۲۱۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch