صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال بهمن 99 new33 لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۵:۴۷   تاریخ : ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۶۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دفتر کار مجازی پرسنل، مدیران گروه و اعضای هیأت علمی new33 لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۰   تاریخ : ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۶۴
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

جزئیات نقل وانتقال دانشجویی ترم13992 لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۱:۱۶   تاریخ : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

صحت سنجی شماره موبایل دانشجویان در آموزشیار لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۲۱:۴۱   تاریخ : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

استفاده از مزایای تخفیف شهریه دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : حمید شیروانی راد   درساعت : ۱۰:۷   تاریخ : ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دوره آموزشی تعمیرات بردهای الکترونیکی لوگو
ارسال شده توسط : سید عادل ستوده   درساعت : ۱۰:۲۹   تاریخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره مقدماتی آموزش Adobe After Effects لوگو
ارسال شده توسط : راضیه السادات سجادی   درساعت : ۹:۳۲   تاریخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پرداخت اقساطی شهریه ترم جاری 991 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۰:۴۴   تاریخ : ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۰۱
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

دوره مهارتی آموزش نرم افزار معماری رویت لوگو
ارسال شده توسط : حسین کریمی بلان   درساعت : ۲۰:۵۱   تاریخ : ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۵۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اعلام برنامه های دوره های کوتاه مدت لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۹:۲۸   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۳۹ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۸۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch