صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۳۶   تاریخ : ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرايط مالي انتخاب واحد ترم بهمن98-97 new33 لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۰:۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۰:۶    تعداد بازدید : ۴۷۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دیدار با کارآفرین برتر اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۵۹   تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید های دانشجویان در هفته پژوهش لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۵۴   تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری نمایشگاه تخصصی هفته پژوهش لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۲۷   تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم98-97 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۱۷:۷   تاریخ : ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۰۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۵۷   تاریخ : ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فعالیت های صورت گرفته در آموزشکده های سما در هفته پژوهش سال 1397 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۱۲   تاریخ : ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شعار هفته پژوهش سال 1397 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۹:۴۵   تاریخ : ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تبریک به مناسبت هفته پژوهش لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۱۸   تاریخ : ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۳۳ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۲۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch