صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

شرکت دانشجویان گروه حسابداری در کارگاه و بازدید از سازمان بورس اصفهان new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۲۴   تاریخ : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت نام ترم تابستان new33 لوگو
ارسال شده توسط : مجتبی سیستانی   درساعت : ۹:۱۹   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزری کارگاه آموزشی -پژوهشی فیبر نوری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۳۴   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدیدعلمی -پژوهشی دانشجویان رشته حسابداری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۴۰   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری سخنرانی در حوزه کارافرینی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۰   تاریخ : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی-پژوهشی اندروید لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۳۷   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی -پزوهشی رویت لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۳۶   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفيف دانشجويي لوگو
ارسال شده توسط : علی عرفان   درساعت : ۱۲:۳   تاریخ : ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۲:۳    تعداد بازدید : ۱۲۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پیام نوروزی ریاست محترم آموزشکده لوگو
ارسال شده توسط : داود رئیسی   درساعت : ۱۴:۴۳   تاریخ : ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۳۶   تاریخ : ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۳۴ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۳۱ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch