صفحه اصلی گالری تصاویر آلبومهای موجود در گروه: همه آلبومها                             بازگشت

آلبومهای موجود در گروه همه آلبومها


شناسه آلبوم : 171
نام آلبوم : دومین همایش استانی بزرگداشت هفته پژوهش مراکز آموزشی وفرهنگی سما اصفهان
تعداد تصویر : 1
آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 170
نام آلبوم : n
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 166
نام آلبوم : استقبال از مسافران نوروزی
تعداد تصویر : 9

شناسه آلبوم : 164
نام آلبوم : اولین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر آذر 93
تعداد تصویر : 32

شناسه آلبوم : 110
نام آلبوم : عکس سایتها و کارگاههای کامپیوتر و الکتروتکنیک
تعداد تصویر : 14

شناسه آلبوم : 109
نام آلبوم : هوانیروز اصفهان
تعداد تصویر : 13

شناسه آلبوم : 108
نام آلبوم : کوه نوردی کرکس
تعداد تصویر : 43

شناسه آلبوم : 46
نام آلبوم : گزارش دانشجو جباری
تعداد تصویر : 7

شناسه آلبوم : 45
نام آلبوم : فینال والیبال
تعداد تصویر : 11

شناسه آلبوم : 44
نام آلبوم : پل ماکارونی 1
تعداد تصویر : 10

شناسه آلبوم : 37
نام آلبوم : بازدید علمی پژوهشی کرمانشاه
تعداد تصویر : 17

شناسه آلبوم : 30
نام آلبوم : فینال فوتسال جام دانشجو
تعداد تصویر : 15

شناسه آلبوم : 12
نام آلبوم : جشنواره منطقه 4
تعداد تصویر : 9

شناسه آلبوم : 9
نام آلبوم : عکسهای آموزشکده
تعداد تصویر : 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch