صفحه اصلی کتاب همه کتاب ها

توضیحات        نام نویسنده        نام کتاب : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه کتاب ها : عناوین کتاب ها

رجیستری ویندوز قسمت دوم new33
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۸:۴۷   تاریخ : ۹ / ۶ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۴۲۸۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رجیستری ویندوز قسمت اول new33
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۸:۴۶   تاریخ : ۹ / ۶ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۴۰۰۶
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

آموزش SQL Server 2005
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۱:۴۷   تاریخ : ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۵۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

Pencil Sketching
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۸:۳۲   تاریخ : ۲ / ۶ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۵۷۰
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

استاندارد های نقشه کشی
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۸:۲۸   تاریخ : ۲ / ۶ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۸۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

visual_dictionary_architecture
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۸:۲۷   تاریخ : ۲ / ۶ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۵۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

Architecture Sustainable Building Design
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۰:۵۹   تاریخ : ۱ / ۶ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۷۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

504 Absolutely Essential Word
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۰:۳۱   تاریخ : ۱ / ۶ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۶۱۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مجموعه کتب مهندسی نرم افزار
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۲۰:۲۹   تاریخ : ۱۰ / ۳ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۳۰۶۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ترفندهای ویندوز XP
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۴:۵   تاریخ : ۱۹ / ۲ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۷۶۵
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch